Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Basisaftrek lijfrente

De basisaftrek lijfrente is per 1 januari 2003 afgeschaft. De basisaftrek gold voor iedere Nederlander en betekende dat u de premie voor een lijfrente van de belasting af kon trekken.

Vandaag de dag kunt u alleen nog de premie van uw lijfrente aftrekken indien u kunt aantonen dat u een pensioentekort heeft. Dit kunt u aantonen door uw jaaruimte en inhaalruimte te laten berekenen door één van onze pensioenadviseurs. Inhaalruimte is afhankelijk van het feit of u afgelopen 7 jaar uw jaarruimte heeft benut. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u uw jaarruimte compenseren met de inhaalruimte.

Meer informatie.....
Overbruggingslijfrente
Lijfrenteaftrek
Inhaalruimte lijfrente aftrek
Basisruimte lijfrente
Laatste pensioennieuws