Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Begunstigde lijfrente

Bij de overbruggingslijfrente, tijdelijke oudedagslijfrente bent u meestal de begunstigde (de persoon aan wie de uitkeringen uitbetaald worden) voor de lijfrente. Een contraverzekering maakt het mogelijk om bij voortijdig overlijden het nog niet uitbetaalde deel van de koopsom uit te laten keren aan een andere begunstigde. In veel voorkomende gevallen is dit uw partner. Een nabestaandenlijfrente sluit u af omdat u uw nabestaande goed verzorgd wil achterlaten. Is dit iemand buiten de naaste familie dan is de looptijd vrij. Is het wel directe familie dan mogen de uitkeringen duren totdat uw jongste kind 30 jaar oud is. Uitzondering hierop zijn uitkeringen aan invalide kinderen.
Meer informatie.....
Saldolijfrente
Oud regime lijfrente
Nieuw regime lijfrente
Fiscaal regime lijfrente
Direct Ingaande Lijfrente
Beleggingslijfrente
Overbruggingslijfrente
Uitkeringsfase van de lijfrente
Laatste pensioennieuws