Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Pensioen afkopen

Uw pensioen afkopen kan alleen onder zeer bepaalde strenge condities. Deze zijn ondermeer:

  • het mag alleen gaan om een heel bescheiden pensioen (enkele honderden euro's per jaar) 
  • Er kan alleen worden afgekocht op het moment waarop de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt.
  • Bij emigratie naar het buitenland geldt een dubbel afkoopbedrag en mag er vóór de pensioengerechtigde leeftijd worden afgekocht. In dit geval is het bedrag 722,04 euro.

Informeer bij één van onze adviseurs omtrent uw mogelijkheden.

Meer informatie.....
Pensioen franchise
Pensioenverzekering
Pensioenrechten opbouwen
Pensioenplanning
Pensioenoverzicht
Pensioengat
Pensioenadvies
Ouderdomspensioen
Factor A
eigen huis en pensioen
Laatste pensioennieuws