Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Pensioenverzekering

De pensioenverzekering is een kapitaalverzekering die werkgever-werknemer-sfeer gesloten kan worden en verzekert een oudedagspensioen, nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen ten behoeve van de werknemer.

Vrijwel altijd is de PSW (Pensioen- en spaarfondsenwet) van toepassing. Deze wet regelt ondermeer dat de pensioengelden buiten de risicosfeer van de onderneming gebracht moeten worden. Pensioenverzekeringen zijn belastingtechnisch aantrekkelijk; premies worden niet belast bij de werknemer, maar de uitgekeerde bedragen worden tot het inkomen gerekend.

Meer informatie.....
Pensioen franchise
Pensioen afkopen
Pensioenrechten opbouwen
Pensioenplanning
Pensioenoverzicht
Pensioengat
Pensioenadvies
Ouderdomspensioen
Factor A
eigen huis en pensioen
Laatste pensioennieuws