Pensioencenter 
Werknemers
Werkgevers
Ondernemers

Ondernemer pensioen

U als ondernemer neemt een speciale positie in v.w.b. uw pensioen. Indien u DGA bent kunt u hier meer informatie vinden over uw pensioen opbouw als DGA. Indien u een eenmanszaak of een vennoot bent in een vennootschap onder firma en meer wilt weten over uw pensioen en pensioenopbouw dan staat hieronder de juiste informatie voor u.

In de meeste gevallen is een eenmanszaak gelijkgesteld met (één van de vennoten van ) een VOF. Het overlijden, arbeidsongeschiktheid of het uitkopen van een vennoot kan de voortzetting van de onderneming in gevaar brengen. Een compagnonsverzekering kan een uitkomst bieden. Deze verzekering heeft als begunstigden de verblijvende vennooten. De verzekering wordt prive afgesloten en mag niet ten laste van de winst- en verliesrekening worden gebracht. U kunt deze verzekering kruislings sluiten zodat het succesierecht buiten beschouwing blijft.

Stakingswinst

Bij staking van de onderneming Indien de onderneming wordt gestaakt vormen de goodwill en de stille reserves gezamenlijk de stakingswinst. Veel voorkomende redenen om de onderneming te staken zijn: 

  • overlijden van de ondernemer
  • liquidatie van de onderneming
  • overdracht of omzetting in een B.V.

Doorschuiven fiscale claim

Wanneer één van uw familieleden besluit om de onderneming te continueren dan kunt u een vezoek indien bij de belastinginspecteur om de fiscale claim door te schuiven naar de toekomst. Het alternatief is om direct met de fiscus af te rekenen tegen het normale progressieve tarief.

Uw bedrijf verkopen

Wanneer u uw bedrijf verkoopt ontvangt u de verkoopwaarde op uw giro en bent u belastingplichtig over de stille reserves en de goodwill. Regelmatig is het interessant om een lijfrente bij een verzekeringsmaatschappij te bedingen. Verhoogde lijfrente aftrek kan u dan ten deel vallen. De lijfrente-soorten die hiervoor in aanmerking komen zijn:

Omzetting van eenmanszaak naar B.V.

Voor omzetting zijn er twee mogelijkheden: 

  1.  Geruisloze omzetting 
  2. Niet-geruisloze omzetting

Bij geruisloze omzetting worden de activa tegen dezelfde bedragen geactiveerd als bij de eenmanszaak of VOF. U gaat pas afrekenen met de fiscus wanneer u geheel of gedeeltelijk uw BV verkoopt. Voor een geruisloze omzetting is wel de toestemming van de belastinginspecteur nodig.

Bij de niet-geruisloze omzetting rekent u direct af met de Belastingdienst. In dat geval heeft u recht op extra lijfrente aftrek. Fiscale oudedagsreserve (FOR) Lees meer over de Fiscale Oudedagsreserve.

Meer informatie.....
Stakingswinst: verkoop eigen bedrijf
Pensioen en werken als zelfstandig ondernemer
FOR | Fiscale Oudedagsreserve
BedrijfsbeŽindiging, lijfrente en pensioen
Laatste pensioennieuws